Εδώ θα έχετε τη δυνατότητα να παίξετε σκάκι με τον υπολογιστή, αντιμετωπίζοντας την ισχυρή μηχανή Crafty. Μέσα από την εφαρμογή LiChess.

Lichess is OpenSource, and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.