ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (30/1)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού του σωματείου μας, καλούνται τα τακτικά μέλη του σωματείου με την επωνυμία ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ., σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα  17.30, στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας επί της οδού Νίκου Τρυπιά 45 στη Νέα Φιλαδέλφεια με θέματα:

  1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του σωματείου για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2021, λογοδοσία πεπραγμένων για το 2021 και προϋπολογισμός νέας διαχειριστικής χρήσης, έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Τροποποίηση καταστατικού (άρθρα 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 29)
  3. Διάφορα θέματα
  4. Αρχαιρεσίες προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στη Γ.Σ., δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη (Άρθρο 27 Καταστατικού). Παρακαλούνται τα μέλη να τακτοποιήσουν άμεσα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις το αργότερο έως 28-1-2022.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και να εκλεγούν τα ταμειακώς εντάξει μέλη, οι δε αιτήσεις υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται εγγράφως στα γραφεία ή στο email  του του ΣΟΝΦ (sonfilad@yahoo.gr) έως 28 Ιανουαρίου 2022.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  στις 30 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 17.30 με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης και ώρα 18.30-19.30 και αν χρειασθεί θα παραταθεί με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής.