Πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης

Πραγματοποιήθηκε με  επιτυχία το σεμινάριο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2025 στο ΣΟΝΦ

   

Μικροί και μεγάλοι παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τη θεωρητική παρουσίαση, και πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση με το εκπαιδευτικό υλικό αποκομίζοντας σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες που μπορεί να αποβούν κρίσιμες για την διάσωση κάποιας ζωής.

       

Ευχαριστούμε πολύ όσους συμμετείχαν και ιδιαίτερα τους εισηγητές του σεμιναρίου το Δημήτρη Ντάλα, νοσηλευτή και μέλος ΔΣ του ΣΟΝΦ και την Κωνσταντίνα Ντάλα, αθλήτρια του ΣΟΝΦ,  και οι δυο πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του European Resuscitation Council (ERC).